Hợp Tác & Đầu Tư

Báo cáo tài chính Quý II năm 2020

Báo cáo tài chính Quý II năm 2020

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

Báo cáo tài chính Quý III năm 2019

Báo cáo tài chính Quý III năm 2019

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

Công bố thông tin thay đổi đại diện theo pháp luật

Công bố thông tin thay đổi đại diện theo pháp luật lần thứ 13

Biên bản Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 3

Biên bản Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 3

Tài liệu Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 3

Tài liệu Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 3 bao gồm Chương trình Đại hội, báo cáo đại hội cổ đông, phụ lục báo cáo.

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2017

Giấy uỷ quyền dự Đại hội cổ đông lần 3

Giấy uỷ quyền dự Đại hội cổ đông lần 3 năm 2017

Thông báo vv không đủ điều kiện để tiến hành ĐHCĐ lần 2

Thông báo vv không đủ điều kiện tổ chức ĐHCĐ lần 2

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 2

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 2

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2017

Công bố thông tin vv tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 2

Công bố thông tin vv tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2017

Thông báo vv không đủ điều kiện tổ chức ĐHCĐ

Thông báo vv không đủ điều kiện tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017

Tài liệu Đại Hội Đồng cổ đông năm 2017

Tài liệu Đại Hội Đồng cổ đông năm 2017

Dự án Luồng tàu biển Sông Hậu của cục HHVN

Dự án đang bảo vệ biện pháp thi công

Hợp tác đầu tư Trung tâm Y khoa Quốc tế Hoàn Mỹ (HIMC).

Hợp tác đầu tư Trung tâm Y khoa Quốc tế Hoàn Mỹ (HIMC).

Ngày 15/04/2010 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư Dự án TRUNG TÂM Y KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ (Hoan My international Medical Center) giữa các bên CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU NHA TRANG , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 584 và CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN MỸ.

Sapharco giao toàn bộ pháp lý các khu đất cho Công ty 584 nghiên cứu và lập dự án khả thi.

Sapharco giao toàn bộ pháp lý các khu đất cho Công ty 584 nghiên cứu và lập dự án khả thi.

- Căn cứ vào các quỹ đất đang có của toàn bộ các Công ty thuộc hệ thống Tổng Công ty Dược Sài Gòn và nhu cầu đầu tư Cao ốc căn hộ; Cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại; các cửa hàng trưng bày và kinh doanh sản phẩm y tế.- Căn cứ năng lực lập dự án, kinh nghiệm đầu tư Bất động sản và năng lực tài chính của Công ty 584.


Các tin khác

1, 2  Trang sau