Bản tin Cổ Phần

Thông báo: V/v Phân công nhiệm vụ các thành viên của Hội Đồng Quản Trị./.

Thứ hai - 13/06/2011 14:08
      Thông báo số 327/ TV-HĐQT ngày 06/06/2011 vào việc phân công nhiệm vụ các thành viện của Hội Đồng Quản Trị.
 

- Căn cứ Nghị Quyết 269/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10-05-2011 đã được DHĐCĐ thường niên Cty CP ĐTXD & KTCT GT 584 năm 2011 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Cty CP ĐTXD & KTCT GT 584 ngày 06/06/2011.

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 5 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn