Giãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 NTB.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CP ĐTXD&KTCTGT 584 sẽ tổ chức:Vào lúc 8h00, thứ Năm ngày 25/10/2012.Hội trường Công ty CP ĐTXD&KTCTGT 584, Số 785/1 Lũy Bán Bích, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM.

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Giãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 NTB