Báo cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2010 kết thúc tại ngày 31/12/2010.

Thứ sáu - 04/03/2011 10:24
      Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác công trình giao thông 584 đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Quý IV kết thúc ngày 31/12/2010 bao gồm:
 

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý VI/2010, báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý IV/2010 và Thuyết minh báo cáo tài chính Quý IV/2010. Báo cáo tài chính đã được lập và trình bày theo nguyên tắc kế toán, Luật kế toán, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, các Chuẩn mực kế toán Quốc tế được chấp nhận chung tại Việt Nam. ...

Báo cáo tài chính riêng (31/12) quý IV năm 2010 Công ty Cổ Phần 584.

To download bctc, click here!
 
Báo cáo tài chính năm 2010 Công ty Cổ Phần 584.

To download bctc, click here!
Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2010
 

Tổng số điểm của bài viết là: 29 trong 8 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn