Bản tin Cổ Phần

Quyết định Bổ nhiệm Kế toán trưởng,Thư ký Công ty.

Thứ sáu - 29/10/2010 15:37
      - Căn cứ vào biên bản cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Khai thác Công trình Giao Thông 584 ngày 28/10/2010.
 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Khai thác Công trình Giao Thông 584

  Công bố Quyết định số 509/HĐQT ngày 29/10/2010, bổ nhiệm bà Vũ Thị Diệp Chi giữ chức Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/11/2010. 

  Đồng ý để bà Trần Thị Thanh Bình thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/11/2010 để nhận nhiện vụ khác theo quyết định số 508/HĐQT ngày 29/10/2010.

  Bổ nhiệm ông Trần Nam Kha giữ chức vụ Thư Ký Công ty từ ngày 01/11/2010 theo quyết định số 510/HĐQT ngày 29/10/2010 .

Tài liệu đính kèm (.pdf ): Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, thư ký công ty  của HĐQT.

Tổng số điểm của bài viết là: 102 trong 41 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn