Bản tin Cổ Phần

Quyết định Bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Thứ ba - 24/05/2011 09:30
      Quyết định của Hội Đồng Quản Trị vào việc bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Phước giữ chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty cổ phần ĐT XD & KTCT GT 584
 

- Căn cứ vào ĐKKD số 4103006731 do sở kế hoạch & đầu tư cấp ngày 16/5/2007 về việc thành lập Công ty cổ phần ĐT XD & KTCT GT 584.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần ĐT XD & KTCT GT 584 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 10/03/2010.

- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của bà Vũ Thị Diệp Chi ngày 11/05/2011.

- Căn cứ biên bản của Hội Đồng Quản Trị ngày 15/05/2011 về việc sắp xép lại cơ cấu, nhân sự các Phòng, Ban.

   Đồng ý để bà Vũ Thị Diệp Chi thôi giữ chức vụ Kế Toán Trưởng kể từ ngày ký Quyết định để nhận nhiệm vụ khác.

   Nay bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Phước - Chuyên viên Phòng kế toán giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty cổ phần ĐT XD & KTCT GT 584 từ ngày ký Quyết định 18/05/2011.

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

TRẦN KIM MINH

 

Tài liệu đính kèm (.pdf ): Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của HĐQT.

Tổng số điểm của bài viết là: 27 trong 7 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn