Bản tin Cổ Phần

584Group tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2012

Thứ tư - 09/05/2012 16:35
      Sáng 07/05 tại Nhà khách T78, Lý Chính Thắng, P.7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Khai thác Công trình Giao thông 584 (584Group) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
 

Tham dự đại hội gồm có Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông của công ty và khách mời và cán bộ công nhân viên Công ty 584. Số cổ đông tham dự đại hội đạt 67,63 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế, năm 2011 Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Khai thác Công trình Giao thông 584 đã có những chiến lược, có những hướng đi đúng đắn để đưa ra các giải pháp phát triển công ty 584 ổn định, đứng vững trên thương trường.


Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Ban lãnh đạo Công ty đã báo cáo,  đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, thông qua phân tích tình hình chung, những thuận lợi và khó khăn qua một năm với đầy biến động của nền kinh tế trong nước và quốc tế ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất - kinh doanh của Công ty.


Đại hội cũng đã thông qua các nội dung: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012; thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011; thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và kế hoạch sử dụng quỹ lương năm 2012; bổ nhiệm HĐQT, thành viên Ban kiểm soát;  thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2012, … với sự nhất trí, đồng thuận cao của các cổ đông tham dự đại hội.


Tiếp tục phấn đấu, phát huy tối đa các tiềm lực và sức mạnh đoàn kết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Khai thác Công trình Giao thông 584, Ban lãnh đạo Công ty đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và xác định năm 2012 nền kinh tế trong nước, khu vực và thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty quyết tâm chỉ đạo, điều hành công ty thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Khai thác Công trình Giao thông 584 đã thành công tốt đẹp, là đại hội cởi mở, minh bạch, có sự đồng thuận, quyết tâm cao giữa Ban lãnh đạo công ty và các cổ đông.
Dưới đây là một số hình ảnh của đại hội:

Ông Trần Kim Minh (Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị )

Ông Lê Tấn Hòa ( ủy Viên Hội Đồng Quản Trị)

Bà: Phạm Dương Minh Tú  (Trưởng ban kiểm soát)

Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 8 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn