TIN TỨC MỚI

Video Clip

Tải file
» Thuộc: Cáo Bạch
Đã xem: 7236 | Đã tải về: 96 | Đã thảo luận: 0
Đã xem: 11041 | Đã tải về: 136 | Đã thảo luận: 0
Đã xem: 7997 | Đã tải về: 625 | Đã thảo luận: 0
Tác giả: Ban kiểm soát Công ty CP 584
» Thuộc: Thông Báo
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (lần 1) của Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584.

1. Thời gian :Bắt đầu lúc 8h00, sáng thứ hai, ngày 07 tháng 5 năm 2012 .

2. Địa điểm : Hội trường A - Nhà Khách T.78

Số 145 đường Lý Chính Thắng, P.7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Đã xem: 10365 | Đã tải về: 45 | Đã thảo luận: 0
Đã xem: 8078 | Đã tải về: 297 | Đã thảo luận: 2
Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị vào việc Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012
Đã xem: 10796 | Đã tải về: 269 | Đã thảo luận: 0
Tác giả: Hội Đồng Quản Trị 584Group
» Thuộc: Tài Liệu Phục vụ Đại Hội Đồng Cổ Đông 2012
Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông 2012
Đã xem: 12267 | Đã tải về: 685 | Đã thảo luận: 0
 
584 GROUP
Nơi niềm tin được đền đáp